Opleiding Orthomoleculaire Therapie 2018

Met de opleiding Orthomoleculaire Therapie leg je een fundament van essentiële kennis op het gebied van voeding, beweging en suppletie in relatie tot chronische aandoeningen binnen onze huidige westerse samenleving.

 

Het hedendaagse westerse leven vraagt veel van lichaam en geest. Denk bijvoorbeeld aan altijd bereikbaar moeten zijn, stress op het werk, drukte op de weg, vervuiling, ongezonde voeding en weinig beweging. De moderne levensstijl is daarmee een recept voor een scala van veelvoorkomende chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde interventies op het gebied van voeding, beweging en suppletie geeft de opleiding tot Orthomoleculair Therapeut meer grip op gezondheid, zowel preventief als curatief.

 

Orthomoleculaire Voedingsleer

 

Orthomoleculaire Gezondheidsleer

 

Evolutionaire Gezondheidsleer

 

 

Wetenschappelijk onderbouwd

In het digitale tijdperk is er ongekend veel informatie te vinden over gezondheid. Maar het is niet altijd duidelijk wat waar is en wat niet. De cursussen en opleidingen van de Natura Foundation zijn zuiver gebaseerd op modern wetenschappelijk onderzoek en worden gegeven door ervaren docenten. Omdat onze docenten hun wetenschappelijke achtergrond en didactische vaardigheden combineren met jarenlange praktijkervaring en eigen wetenschappelijk onderzoek, kun je ervan uitgaan dat je niet alleen gedegen kennis opdoet, maar vooral ook leert hoe je dit in de praktijk brengt.

Inzichten vanuit de klinische psycho-neuro-immunologie

Natura Foundation is de founder van klinische PNI. Belangrijk inzichten vanuit de psycho-neuro-immunologie worden ook gebruikt in de opleiding Orthomoleculaire Therapie. Naast nutritionele therapie, whole-food treatment, evolutiebiologie en antropologie leer je ook meer over de psycho-, neuro-, en immunologische achtergrond van hedendaagse aandoeningen. Bovendien doe je praktisch toepasbare kennis op van de werkingsmechanismen die de gezondheid beïnvloeden.

Wat je leert

Bij de opleiding krijg je alle wetenschappelijke en specialistische kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om effectieve orthomoleculaire behandelingen toe te passen op basis van voeding, fytotherapie, beweging en suppletie. Kernpunten van de opleiding zijn het doen van een juiste anamnese, onderbouwde  behandelingen volgens de orthomoleculaire principes en het effectief begeleiden van jouw cliënt tijdens het behandeltraject. Ook besteden we veel aandacht aan therapietrouw, de belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling.

Overzichtelijk leerpad

De opleiding is opgedeeld in drie cursusmodules die je afzonderlijk van elkaar kunt volgen. Zo doe je in een korte periode uitgebreid kennis op van één van de deelgebieden van het orthomoleculaire werkveld. Het is aan te bevelen te beginnen met de cursus Orthomoleculaire Voedingsleer. Vervolgens doe je Orthomoleculaire Gezondheidsleer en tot slot Evolutionaire Gezondheidsleer. Wanneer je een cursus succesvol hebt afgerond met een examen krijgt je een diploma. Wanneer je alle drie de diploma’s hebt behaald, ben je ‘Orthomoleculair Therapeut volgens de klinische PNI’. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om de examens van alle drie de cursussen in één examen af te leggen.

Doelgroep

De opleiding tot Orthomoleculair Therapeut is speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en willen weten hoe je voeding, beweging en suppletie kan inzetten voor effectieve preventie en behandeling van hedendaagse aandoeningen. Onze opleidingen worden daarom vaak gevolgd door natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen.

Accreditatie

De combinatie van deze drie cursussen wordt als nascholing geaccrediteerd door de beroepsverenigingen KTNO, NWP en VNT. Indien u de examens van de drie cursussen met goed gevolg heeft afgelegd, geeft dit diploma in combinatie met een hbo-opleiding medische basiskennis rechtop lidmaatschap van de MBOG en de BBOW-APSO.

 

Duur van de opleiding

20 dagen.

 

Orthomoleculaire Voedingsleer

 

Orthomoleculaire Gezondheidsleer

 

Evolutionaire Gezondheidsleer